...


شاید همیشه بزرگترین دغدغه ی ما پدر و مادرها این باشد که بچه هایمان را چطور تربیت کنیم - که البته دغدغه ی به جایی است -
اما هیچ فکر کرده ایم که شاید این فرشته های معصوم که هنوز عهدشان با پروردگارشان تازه است و مربی دیگری غیر از خدا نداشته اند آمده اند که ما پدر و مادرها را تربیت کنند ؟
بزرگترین لطف ما در حق این مربی های بهشتی این است که بی تربیتشان نکنیم.
 
در این وبلاگ قصد مقاله نوشتن و نظریه پردازی ندارم . به لطف خدا برخی خاطرات وتجربیات شخصی و یادداشت های قدیمی که بتواند نقش فرزندان در تربیت پدر و مادر را نشان دهد خواهم نوشت ... .

 

/ 0 نظر / 37 بازدید