سرکاریم...

 

بالاخره انسان جائز الخطاست. بعضی ها هم که ضعیف النفس اند. دیده شده که پدری در جریان رسیدگی به امور تحصیلی و تکالیف دخترش کم کم با آموزگار مربوطه سر و سری پیدا کرده... حالا خدا رحم کرده و آموزگار مربوطه، همان مادر دانش آموز مربوطه بوده....

/ 0 نظر / 121 بازدید