شاخک هایت را کی به این روز درآورده؟پروانه!

 

بعضی از آهنگ ها را خیلی مراقبیم که بچه ها گوش ندهند

بعضی از فیلم ها را نمی گذاریم بچه ها ببینند

مراقبیم بعضی از صحنه ها را وقتی بچه ها هستند نگاه نکنیم

می دانیم اگر بچه یک بار این  صحنه ها را ببیند دیگر از دست رفته...

راستی چرا این آهنگ ها و تصویرها روی خود ما این قدر تأثیر بد نمی گذارند؟

چرا خودمان با دیدن این صحنه ها از دست نمی رویم؟

چون بزرگ شده ایم و عقلمان می رسد؟

 

باید یک بلایی سر حس گرهای روحمان آمده باشد

بچه ها می آیند که یک بار دیگر این فرصت را در اختیار ما بگذارند که سِنسورهایمان را تعمیر کنیم

تا دوباره بدی ها را و زشتی ها را مثل روز اول حس کنیم

/ 0 نظر / 58 بازدید