از عبادت ها...


این که نیمه شب از گریه و بی قراری فاطمه ات بیدار شوی.... بغلش کنی و به سینه ات بچسبانی... تا اذان صبح دور اتاق راه بروی ...صورتت را بیاوری نزدیک گوشش...به جای لالا لالا....هی بخوانی علی علی... نوزاد کم کم آرام بشود و چشم هایش دوباره گرم شوند.... تو اما خواب از سرت پریده باشد و دلت نیاید که آرام بگیری و همچنان بخوانی...علی علی...علی علی... علی علی...

 

/ 0 نظر / 50 بازدید