نقش فرزندان در آموزش رفتار صحیح به والدین

 

عکس مربوط به چند سال پیش است که احمد کلاس اول بود . یک وقت هایی بیش از حد مجاز پشت کامپیوتر می نشست و مادرش مجبور می شد کامپیوتر را از برق بکشد.

نوشته :

لطفاً از برق نکشید

خیلی ممنون

/ 0 نظر / 55 بازدید