بردمش براش کلاه آفتابی بخرم

 

پاشو کرده توی یه کفش که فقط کلاه مشکی می خوام

می گم ببین این کلاه آبیه چقدر قشنگه

می گه نه باید مشکی بخری

آخر سر یه کلاه مشکی زشت انتخاب کرده

توی راه بهش می گم آخه پسرم چرا اون همه کلاه قشنگو ول کردی این کلاه زشتو برداشتی؟

می گه آخه باباجون! چرا شما نمی فهمی؟

 من این همه یه سره به مامان می گم حق نداری مانتو و مقنعه ی رنگی بپوشی؛ اون وقت توقع داری خودم کلاه رنگی سرم کنم؟...

 

/ 0 نظر / 50 بازدید