اشکوا الیک فقد نبینا....

 

با خودم فکر می کنم یک بچه ی یک و نیم ساله که مثل ما هوا و هوس ندارد.

پس اگر از یک نیاز حرف می زند حتما یک نیاز حقیقی است.

وقتی از مادرش سوال می کند که "این دست ها رو کی داده؟"

و مادرش می گوید:"خدا داده"

و او می گوید:"می خوام خدا رو بوس کنم"

حتما  به این بوسیدن خدا نیاز دارد

و وقتی آدم نیاز دارد که خدا را ببوسد حتما خدا برای این نیازش یک پاسخی آفریده

مثل این می ماند که خدا تشنگی را توی آدم ها گذاشته باشد اما آب را نیافریده باشد. مگر ممکن است؟

و فکر می کنم این که خدا به پیغمبرش می گوید به آدم ها بگو من هم یک آدمی مثل خودتان هستم در واقع دارد به همین نیاز آدم ها پاسخ می گوید.

به این نیاز فطری که هر جا لطف خدا را در حق خودشان احساس کردند دلشان می خواهد خدا را ببوسند....

..............................

 

حالا فکر کن باید چه بلایی سر فطرت آدم آمده باشد که چشم دیدن یک بوسه ی کوچک بر یک ضریح را هم نداشته باشد

 

/ 0 نظر / 54 بازدید