نقش فرزندان در...

 

علی آقا دوستم؛ که توی چند پست قبل گفته بودم سخنران هیئت بچه هاست؛ دهه ی اول محرم برای تبلیغ  به یکی از شهرهای غرب کشو رفته بود... امشب داشت تعریف می کرد که یکی از موضوعاتی که امسال با آن مواجه بوده این بوده که بعضی بچه ها و نوجوان ها می آمدند و مشاوره می خواستند که چه کار کنند پدر و مادرشان پای ماهواره ننشینند...

 

https://plus.google.com/u/0/115498168762734798534/posts/U8kHzYHXFzs

 

/ 0 نظر / 86 بازدید