...

 

همیشه بچه ها که مریضی سخت می گیرند

یا بی هوا زمین می خورند

و یک جایشان درد می گیرد

یا خون می آید

از خودم می پرسم:

دوباره چه گناهی کردی؟

انگار این سنت خداست

که همیشه دود گناه های ما باید توی چشم یک معصوم برود...

 

....................

  از یادداشت های سال ۱۳۸۸

/ 0 نظر / 52 بازدید